merge

 • 语法:
public static merage(observable:...Observable,conurrent:number,scheduler:Schedule):Observable
 • 功能:创建一个发射所有被合并的observable所发射的值。

通过将多个观察者的值合并到一个观察者中进行发射。

输出Observable只有在所有输入Observable完成后才会完成。 由输入Observable传递的任何错误将立即在输出Observable上发出。

eg:

var clicks = Rx.Observable.fromEvent(document, 'click');
var timer = Rx.Observable.interval(1000);
var clicksOrTimer = Rx.Observable.merge(clicks, timer);
clicksOrTimer.subscribe(x => console.log(x));
//Merge together 3 Observables, but only 2 run concurrently

var timer1 = Rx.Observable.interval(1000).take(10);
var timer2 = Rx.Observable.interval(2000).take(6);
var timer3 = Rx.Observable.interval(500).take(10);
var concurrent = 2; // the argument
var merged = Rx.Observable.merge(timer1, timer2, timer3, concurrent);
merged.subscribe(x => console.log(x));

f-eg:

var source1 = Rx.Observable.interval(100)
  .timeInterval()
  .pluck('interval');
var source2 = Rx.Observable.interval(150)
  .timeInterval()
  .pluck('interval');

var source = Rx.Observable.merge(
  source1,
  source2).take(10);


var subscription = source.subscribe(
  function (x) {
    console.log('Next: ' + x);
  },
  function (err) {
    console.log('Error: ' + err);  
  },
  function () {
    console.log('Completed');  
  });

// => Next: 100
// => Next: 150
// => Next: 100
// => Next: 150
// => Next: 100 
// => Completed

results matching ""

  No results matching ""